• 0362 636-614
  • 050 339-24-20
  • Рівне, вул. Курчатова, 18-І, 33018
  • nvpmistim@gmail.com
 
Технологія виготовлення монолітного керамзитобетону щільністю 900…1100 кг/м3.
29.01.17

Пропонуємо технологію та розробку рецептури приготування монолітного керамзитобетону із застосуванням добавки «КОМПЛЕКС К-4».

Технологія дозволяє:

- проводити будівельні роботи по вкладанню монолітного керамзитобетону в літній період із застосуванням сповільнювача «КОМПЛЕКС К-11»;

- проводити будівельні роботи по вкладанню монолітного керамзитобетону в зимовий період із застосуванням прискорювача «КОМПЛЕКС К-2;

- підвищити теплоізоляційні властивості та тріщиностійкість керамзитобетону;

- зберегти однорідність та нерозшаровуваність бетонної суміші.

Елементи технології запатентовано в Україні.

 
Технологія виготовлення цементних розчинів за від’ємних температур за використання протиморозної добавки в розчини "КОМПЛЕКС К-10".
29.01.17

Пропонуємо технологію та розробку рецептури приготування цементних розчинів для ведення будівельних робіт в зимовий період, яку забезпечує протиморозна добавка для розчинів  «КОМПЛЕКС К-10».

Технологія дозволяє:

- проводити будівельні роботи з використанням цементних розчинів за температури повітря до мінус 12°С при технологічному супроводі та догляді за розчином після вкладання (на пряме заморожування до мінус 7°С);

- забезпечити швидкий приріст міцності розчину за низьких температур;

- забезпечити ефективну роботу розчинних станцій з подаванням розчину на відстань до 40м;

- запобігти висолам на поверхні виробів.

Елементи технології запатентовано в Україні.

 
Технологія та обладнання виготовлення неавтоклавного пінобетону за використання добавок системи «КОМПЛЕКС»
29.01.17

Технологія приготування пінобетонної суміші дозволяє цілеспрямовано регулювати в широкому діапазоні середню щільність пінобетону, що дає можливість отримувати як теплоізоляційний, теплоізоляційно-конструктивний, так і конструктивний пінобетон з високими експлуатаційними властивостями, підвищити термічний опір конструкцій до заданого в нормативних документах рівня.

Технологія виготовлення пінобетонної суміші можлива у двох варіантах – одностадійна та двостадійна (захищена патентами на винахід). Для отримання неавтоклавного пінобетону за одностадійною технологію використовують пінобетонозмішувач, за двостадійною технологією - піногенератор циклічної рециркулярної дії та змішувач примусової дії для приготування пінобетонної суміші. Для отримання піни використовується комплексний піноутворювач «КОМПЛЕКС К-13», «КОМПЛЕКС К-14» а також модифікатори, поліфункціональні комплексні добавки «КОМПЛЕКС К-2», «КОМПЛЕКС К-5», «КОМПЛЕКС К-6».

Розрахунково – експериментальний спосіб забезпечує визначення складу пінобетонної суміші та пінобетону з урахуванням якості та витрати піноутворювача для отримання проектних показників піни, якості сировинних матеріалів (фактичної активності в’яжучого, питомої поверхні кремнеземистого компонента та їх співвідношення для отримання проектних показників щільності та міцності) та температури і тривалості теплової обробки.

Тверднення пінобетону здійснюється в камерах або під термоковпаками за температурою теплової обробки (далі ТО) +60…+90°С та тривалістю від 6 до 9 год. Технологічні витрати тепла не перевищують 0,15…0,26ГКал/м3 і менші за нормативні у 2 рази. Розпалубка виробів здійснюється в першу добу тверднення (через 16…18год після приготування пінобетонної суміші). Розпалубочна міцність пінобетону складає на першу добу 55-60% від проектної, вологість виробів до 25%.За витримки виробів на складі (2-3 доби) відпускна міцність підвищується до 75-80%, а вологість зменшується до 10-15%.

Теплоізоляційний неавтоклавний пінобетон щільністю 400-500кг/м3 має такі фізико-механічні показники: міцність на стиск 1,5-2,0МПа; теплопровідність 0,085-0,095Вт/м°С. Конструктивно-теплоізоляційний неавтоклавний пінобетон щільністю 600-800кг/м3 має такі фізико-механічні показники: міцність на стиск 2,5-5,0МПа; теплопровідність 0,1-0,18Вт/м°С. Використовується у вигляді блоків різних типорозмірів (згідно ГОСТ 21520-89) для кладки зовнішніх та внутрішніх стін одно- та багатоповерхових будинків, будівництва дач, гаражів, складів, сховищ, підсобних приміщень.

Перевага кладки з пінобетону – відсутність містків холоду (низька тепловтрата через зовнішню стіну). Оскільки перев\'язка кладки виконується з цього ж матеріалу, забезпечується економія мурувального розчину порівняно з кладкою стіни з керамічної цегли в 10-12 разів, зниження трудовитрат у будівництві на 20-25%. Товщина стіни з пінобетону зменшується, в порівнянні з стіною з важкого бетону, у 5 разів, з стіною з керамічної цегли в 2,5 рази, а вага стіни зменшується, відповідно, в 10 та 4,5 рази.

Продукція, що виготовляється за технологією  НВП «МІСТІМ» пройшла випробування в Українському науково-дослідному та проектно-конструкторському інституті будівельних матеріалів та виробів ( НДІБМВ) і відповідає державному стандарту на відповідність якості.

Здійснюємо виготовлення, поставку обладнання для приготування технічної піни та пінобетонної суміші, форм. Виконуємо весь комплекс робіт: проводимо вибір та аналіз сировинних матеріалів, розробку конструкторської документації, розробляємо технологічну карту виробництва пінобетону та технологічний регламент, здійснюємо наладку обладнання та випуск готової продукції, за окремою угодою проводимо сертифікацію продукції. Гарантійне обслуговування технологічної лінії по виготовленню пінобетону здійснюємо протягом шести, дванадцяти місяців.

Елементи технології запатентовано в Україні.

 
Технологія літнього монолітного бетонування за використання добавок системи «КОМПЛЕКС».
29.01.17

Технологія дозволяє за рахунок введення в бетонну суміш  добавок системи «КОМПЛЕКС» сповільнити процес твердіння бетону до 4-х годин, а через 4 години від початку приготування бетонної суміші, інтенсифікувати процес твердіння.

З 1997 по 2007 року технологія була успішно застосована при будівництві: монолітної 18-ти поверхової адміністративної будівлі Верховної Ради України по вул. Садовій, м. Київ, будівлі посольства Німеччини в Україні, житлових будинків масивів "Осокорки-Північні - VI" і "Позняки-VІІІ" у Києві, будівлі підвищеної поверховості (36 поверхів) на масиві Позняки та ін.

Технологія дозволяє:

- забезпечити живучість литих бетонних сумішей у автобетонозмішувачі до 4-х годин при температурі середовища t = +30 ... +40 ° С, при втраті рухливості на момент розвантаження в межах 2 ... 3 см за рахунок застосування добавки « КОМПЛЕКС К-11 »;

- отримати розпалубну міцність через 24 ... 36год за рахунок застосування добавок «КОМПЛЕКС К-5» < / A>, «КОМПЛЕКС К-6» , « КОМПЛЕКС К-8 », « КОМПЛЕКС К-11 »;

- забезпечити однорідність властивостей бетонної суміші, бетону, якості поверхні монолітних бетонних конструкцій за рахунок застосування добавок «КОМПЛЕКС К -6 », « КОМПЛЕКС К-8 », «КОМПЛЕКС К-11» , « КОМПЛЕКС К-15 ».

Перераховані вище технологічні параметри забезпечують монолітне бетонування до 4-х поверхів на місяць, або підвищення в 2рази обороту опалубки. Розроблено технологічний регламент, який дозволяє стабільно отримувати бетони класу до В60 із збереженням рухливості до П3 при температурі середовища до t +40 ° С протягом 4-х годин при застосуванні добавок системи «КОМПЛЕКС».

Елементи технології запатентовано в Україні.

 
Технологія та обладнання виготовлення монолітного поропінобетону за використання добавок системи «КОМПЛЕКС».
28.01.17

Технологія монолітного (поро)пінобетону дозволяє проводити бетонування легких підлог, зовнішніх та внутрішніх стін та перегородок. Перевагою технології є можливість заливати вертикальні конструкції однією захваткою на всю висоту поверху без просідання в часі,а за рахунок інтенсивного тепловиділення в перші 12...24 години досягти самообігріву. Це дає можливість, при вкриванні конструкцій, що бетонуються, проводити роботи за відємних температур навколишнього середовища (-5...-10°С).

Виготовлення (поро)пінобетонної суміші здійснюється за одностадійною технологічною схемою, а сама поропінобетонна суміш подається в конструкції під тиском 1,5...2,2атм по гумовому шлангу на відстань 30...40м та висоту 3...5м.

Для отримання (поро)пінобетонної суміші застосовуються піноутворюючі (або пороутворюючі) добавки системи «КОМПЛЕКС К-13» та «КОМПЛЕКС К-4» з добавкою прискорювачем «КОМПЛЕКС К-2». Для забезпечення стійкості (поро)пінобетонної суміші від просідання передбачено введення до складу бетону стабілізатора структури (поро)пінобетону добавки «КОМПЛЕКС К-1». Продуктивність при нормальній організації технологічного процесу та в залежності від конфігурації та складності конструкції досягає 20...25м3 за зміну (8 годин).

Можливе виготовлення (поро)пінобетону таких марок за щільністю:  

- теплоізоляційний D300...D500;

- конструкційно-теплоізоляційний D600...D700.

Найбільш ефективна технологія монолітного (поро)пінобетону для отримання легких підлог та теплоізоляції покрівель зі схилом даху не більше 7...10%.

Отриманий (поро)пінобетон відповідає стандарту України за якістю та пройшов позитивні випробування НДІБМВ.

Елементи технології запатентовано в Україні.