• 0362 636-614
  • 050 339-24-20
  • Рівне, вул. Курчатова, 18-І, 33018
  • nvpmistim@gmail.com
 
Технологія та обладнання виготовлення неавтоклавного пінобетону за використання добавок системи «КОМПЛЕКС»
29.01.17

Технологія приготування пінобетонної суміші дозволяє цілеспрямовано регулювати в широкому діапазоні середню щільність пінобетону, що дає можливість отримувати як теплоізоляційний, теплоізоляційно-конструктивний, так і конструктивний пінобетон з високими експлуатаційними властивостями, підвищити термічний опір конструкцій до заданого в нормативних документах рівня.

Технологія виготовлення пінобетонної суміші можлива у двох варіантах – одностадійна та двостадійна (захищена патентами на винахід). Для отримання неавтоклавного пінобетону за одностадійною технологію використовують пінобетонозмішувач, за двостадійною технологією - піногенератор циклічної рециркулярної дії та змішувач примусової дії для приготування пінобетонної суміші. Для отримання піни використовується комплексний піноутворювач «КОМПЛЕКС К-13», «КОМПЛЕКС К-14» а також модифікатори, поліфункціональні комплексні добавки «КОМПЛЕКС К-2», «КОМПЛЕКС К-5», «КОМПЛЕКС К-6».

Розрахунково – експериментальний спосіб забезпечує визначення складу пінобетонної суміші та пінобетону з урахуванням якості та витрати піноутворювача для отримання проектних показників піни, якості сировинних матеріалів (фактичної активності в’яжучого, питомої поверхні кремнеземистого компонента та їх співвідношення для отримання проектних показників щільності та міцності) та температури і тривалості теплової обробки.

Тверднення пінобетону здійснюється в камерах або під термоковпаками за температурою теплової обробки (далі ТО) +60…+90°С та тривалістю від 6 до 9 год. Технологічні витрати тепла не перевищують 0,15…0,26ГКал/м3 і менші за нормативні у 2 рази. Розпалубка виробів здійснюється в першу добу тверднення (через 16…18год після приготування пінобетонної суміші). Розпалубочна міцність пінобетону складає на першу добу 55-60% від проектної, вологість виробів до 25%.За витримки виробів на складі (2-3 доби) відпускна міцність підвищується до 75-80%, а вологість зменшується до 10-15%.

Теплоізоляційний неавтоклавний пінобетон щільністю 400-500кг/м3 має такі фізико-механічні показники: міцність на стиск 1,5-2,0МПа; теплопровідність 0,085-0,095Вт/м°С. Конструктивно-теплоізоляційний неавтоклавний пінобетон щільністю 600-800кг/м3 має такі фізико-механічні показники: міцність на стиск 2,5-5,0МПа; теплопровідність 0,1-0,18Вт/м°С. Використовується у вигляді блоків різних типорозмірів (згідно ГОСТ 21520-89) для кладки зовнішніх та внутрішніх стін одно- та багатоповерхових будинків, будівництва дач, гаражів, складів, сховищ, підсобних приміщень.

Перевага кладки з пінобетону – відсутність містків холоду (низька тепловтрата через зовнішню стіну). Оскільки перев\'язка кладки виконується з цього ж матеріалу, забезпечується економія мурувального розчину порівняно з кладкою стіни з керамічної цегли в 10-12 разів, зниження трудовитрат у будівництві на 20-25%. Товщина стіни з пінобетону зменшується, в порівнянні з стіною з важкого бетону, у 5 разів, з стіною з керамічної цегли в 2,5 рази, а вага стіни зменшується, відповідно, в 10 та 4,5 рази.

Продукція, що виготовляється за технологією  НВП «МІСТІМ» пройшла випробування в Українському науково-дослідному та проектно-конструкторському інституті будівельних матеріалів та виробів ( НДІБМВ) і відповідає державному стандарту на відповідність якості.

Здійснюємо виготовлення, поставку обладнання для приготування технічної піни та пінобетонної суміші, форм. Виконуємо весь комплекс робіт: проводимо вибір та аналіз сировинних матеріалів, розробку конструкторської документації, розробляємо технологічну карту виробництва пінобетону та технологічний регламент, здійснюємо наладку обладнання та випуск готової продукції, за окремою угодою проводимо сертифікацію продукції. Гарантійне обслуговування технологічної лінії по виготовленню пінобетону здійснюємо протягом шести, дванадцяти місяців.

Елементи технології запатентовано в Україні.

 
Технологія літнього монолітного бетонування за використання добавок системи «КОМПЛЕКС».
29.01.17

Технологія дозволяє за рахунок введення в бетонну суміш  добавок системи «КОМПЛЕКС» сповільнити процес твердіння бетону до 4-х годин, а через 4 години від початку приготування бетонної суміші, інтенсифікувати процес твердіння.

З 1997 по 2007 року технологія була успішно застосована при будівництві: монолітної 18-ти поверхової адміністративної будівлі Верховної Ради України по вул. Садовій, м. Київ, будівлі посольства Німеччини в Україні, житлових будинків масивів "Осокорки-Північні - VI" і "Позняки-VІІІ" у Києві, будівлі підвищеної поверховості (36 поверхів) на масиві Позняки та ін.

Технологія дозволяє:

- забезпечити живучість литих бетонних сумішей у автобетонозмішувачі до 4-х годин при температурі середовища t = +30 ... +40 ° С, при втраті рухливості на момент розвантаження в межах 2 ... 3 см за рахунок застосування добавки « КОМПЛЕКС К-11 »;

- отримати розпалубну міцність через 24 ... 36год за рахунок застосування добавок «КОМПЛЕКС К-5» < / A>, «КОМПЛЕКС К-6» , « КОМПЛЕКС К-8 », « КОМПЛЕКС К-11 »;

- забезпечити однорідність властивостей бетонної суміші, бетону, якості поверхні монолітних бетонних конструкцій за рахунок застосування добавок «КОМПЛЕКС К -6 », « КОМПЛЕКС К-8 », «КОМПЛЕКС К-11» , « КОМПЛЕКС К-15 ».

Перераховані вище технологічні параметри забезпечують монолітне бетонування до 4-х поверхів на місяць, або підвищення в 2рази обороту опалубки. Розроблено технологічний регламент, який дозволяє стабільно отримувати бетони класу до В60 із збереженням рухливості до П3 при температурі середовища до t +40 ° С протягом 4-х годин при застосуванні добавок системи «КОМПЛЕКС».

Елементи технології запатентовано в Україні.

 
Технологія та обладнання виготовлення монолітного поропінобетону за використання добавок системи «КОМПЛЕКС».
28.01.17

Технологія монолітного (поро)пінобетону дозволяє проводити бетонування легких підлог, зовнішніх та внутрішніх стін та перегородок. Перевагою технології є можливість заливати вертикальні конструкції однією захваткою на всю висоту поверху без просідання в часі,а за рахунок інтенсивного тепловиділення в перші 12...24 години досягти самообігріву. Це дає можливість, при вкриванні конструкцій, що бетонуються, проводити роботи за відємних температур навколишнього середовища (-5...-10°С).

Виготовлення (поро)пінобетонної суміші здійснюється за одностадійною технологічною схемою, а сама поропінобетонна суміш подається в конструкції під тиском 1,5...2,2атм по гумовому шлангу на відстань 30...40м та висоту 3...5м.

Для отримання (поро)пінобетонної суміші застосовуються піноутворюючі (або пороутворюючі) добавки системи «КОМПЛЕКС К-13» та «КОМПЛЕКС К-4» з добавкою прискорювачем «КОМПЛЕКС К-2». Для забезпечення стійкості (поро)пінобетонної суміші від просідання передбачено введення до складу бетону стабілізатора структури (поро)пінобетону добавки «КОМПЛЕКС К-1». Продуктивність при нормальній організації технологічного процесу та в залежності від конфігурації та складності конструкції досягає 20...25м3 за зміну (8 годин).

Можливе виготовлення (поро)пінобетону таких марок за щільністю:  

- теплоізоляційний D300...D500;

- конструкційно-теплоізоляційний D600...D700.

Найбільш ефективна технологія монолітного (поро)пінобетону для отримання легких підлог та теплоізоляції покрівель зі схилом даху не більше 7...10%.

Отриманий (поро)пінобетон відповідає стандарту України за якістю та пройшов позитивні випробування НДІБМВ.

Елементи технології запатентовано в Україні.

 
Технологія виготовлення дорожнього бетону за використання добавок системи «КОМПЛЕКС».
28.01.17

Пропонуємо виготовлення дорожнього бетону з високими показниками довговічності покриття, морозостійкості, атмосферостійкості, стираємості, водонепроникності, корозійної стійкості цементного каменю за допомогою застосування в системі добавок «КОМПЛЕКС» спеціальних гідрофобних полімерів, які принципово змінюють характер роботи бетону під впливом агресивного середовища.

Технологія дозволяє:

- отримати високу розпалубочну міцність на першу добу (tн.н. більше +18°С) за рахунок застосування добавок системи «КОМПЛЕКС К-5», «КОМПЛЕКС К-6»;

- отримати литі бетони з властивостями самоущільнення за рахунок добавок системи «КОМПЛЕКС К-8», «КОМПЛЕКС К-15»;

- отримати однорідну щільну структуру, регулювати вміст закритих пор, забезпечити марку по морозостійкості бетону до F300, по водонепроникності до W12, щільність р=2400кг/м3 і більше за рахунок застосування гідрофобної добавки «КОМПЛЕКС К-1» в комплексі з добавкою суперпластифікатором «КОМПЛЕКС К-8» та повітровтягуючою добавкою «КОМПЛЕКС К-4»;

- забезпечити збереження рухливості бетонних сумішей за температури навколишнього середовища +25°С…+40°С за рахунок введення добавки сповільнювача «КОМПЛЕКС К-11» та добавки суперпластифікатору «КОМПЛЕКС К-8»;

- проводити роботи в холодний період року за температури навколишнього середовища до -20°С зберігаючи відповідність усім закладеним показникам за допомогою протиморозних добавок «КОМПЛЕКС К-5», «КОМПЛЕКС К-8».

Елементи технології запатентовано в Україні.

 
Технологія виготовлення бетонів для спеціальних споруд за використання добавок системи «КОМПЛЕКС».
28.01.17

Будівництво спеціальних споруд (бомбосховищ, будинків підвищенної етажності до 40 поверхів, грошосховищ, бетонних сейфів і т. ін) вимагає отримання конструкцій з надміцного залізобетону або фібробетону, а густота армування, застосування складних та тонкостінних елементів вимагає отримання бетонної суміші з властивостями самоущільнення. Бетонні суміші з властивостями самоущільнення характеризуються обмеженими: водовмістом при високій текучості без розшарування, водовідділенням та надлишковим повітрям. Як правило, щільність бетонної суміші повинна перевищувати 2400кг/м3, а в технології вкладання, як правило, застосовуються бетононасоси з безвібраційним методом ущільнення.

Вищевказані технологічні параметри забезпечуються за рахунок введення водних розчинів добавок системи «КОМПЛЕКС К-1», «КОМПЛЕКС К-5», «КОМПЛЕКС К-8», «КОМПЛЕКС К-15», – полімерів, високопластифікуючих або добавок суперпластифікаторів на полімерній основі.

Технологію успішно застосовано при будівництві будинку посольства Німеччини в Україні (2001р.), спецсховищ Національного банку в м.Києві та м.Миколаїв (2003р.), сховища філії «Західінкомбанк» м. Хмельницький (2002р.), сховища для грошей у м. Харків(2004-2005р).

Технологія дозволяє:

- отримати бетони високої щільності р>= 2400кг/м3 , міцності В45, В50 із литих бетонних сумішей (Р4...Р5) за рахунок застосування добавок «КОМПЛЕКС К-8», «КОМПЛЕКС К-15»;

- зберегти необхідну легковкладальність бетонної суміші протягом 2-х годин за температури навколишнього середовища t <= +30°С за рахунок застосування добавок «КОМПЛЕКС К-11»;

- забезпечити однорідність властивостей бетонної суміші, бетону та якості поверхонь конструкцій за рахунок застосування добавок «КОМПЛЕКС К-8», «КОМПЛЕКС К-11», «КОМПЛЕКС К-15»;

- забезпечити марку бетону за водонепроникністю до W12 без збільшення його щільності та міцності за рахунок застосування добавок системи «КОМПЛЕКС» (К-1 + К-5 , К-1 + К-8 або К-1 + К-15).

Дозволяє отримувати бетони класу В60 при виготовленні бетонної суміші литої консистенції з їх самоущільненням.

Елементи технології запатентовано в Україні.