Технологія приготування пінобетонної суміші дозволяє цілеспрямовано регулювати в широкому діапазоні середню щільність пінобетону, що дає можливість отримувати як теплоізоляційний, теплоізоляційно-конструктивний, так і конструктивний пінобетон з високими експлуатаційними властивостями, підвищити термічний опір конструкцій до заданого в нормативних документах рівня. 
Технологія виготовлення пінобетонної суміші можлива у двох варіантах – одностадійна та двостадійна (захищена патентами на винахід). Для отримання неавтоклавного пінобетону за одностадійною технологію використовують пінобетонозмішувач, за двостадійною технологією – піногенератор циклічної рециркулярної дії та змішувач примусової дії для приготування пінобетонної суміші. Для отримання піни використовується комплексний піноутворювач «КОМПЛЕКС К-13», «КОМПЛЕКС К-14» а також модифікатори, поліфункціональні комплексні добавки «КОМПЛЕКС К-2», «КОМПЛЕКС К-5», «КОМПЛЕКС К-6». 
Розрахунково – експериментальний спосіб забезпечує визначення складу пінобетонної суміші та пінобетону з урахуванням якості та витрати піноутворювача для отримання проектних показників піни, якості сировинних матеріалів (фактичної активності в’яжучого, питомої поверхні кремнеземистого компонента та їх співвідношення для отримання проектних показників щільності та міцності) та температури і тривалості теплової обробки. 
Тверднення пінобетону здійснюється в камерах або під термоковпаками за температурою теплової обробки (далі ТО) +60…+90°С та тривалістю від 6 до 9 год. Технологічні витрати тепла не перевищують 0,15…0,26ГКал/м3 і менші за нормативні у 2 рази. Розпалубка виробів здійснюється в першу добу тверднення (через 16…18год після приготування пінобетонної суміші). Розпалубочна міцність пінобетону складає на першу добу 55-60% від проектної, вологість виробів до 25%.За витримки виробів на складі (2-3 доби) відпускна міцність підвищується до 75-80%, а вологість зменшується до 10-15%. 
Теплоізоляційний неавтоклавний пінобетон щільністю 400-500кг/м3 має такі фізико-механічні показники: міцність на стиск 1,5-2,0МПа; теплопровідність 0,085-0,095Вт/м°С. Конструктивно-теплоізоляційний неавтоклавний пінобетон щільністю 600-800кг/м3 має такі фізико-механічні показники: міцність на стиск 2,5-5,0МПа; теплопровідність 0,1-0,18Вт/м°С. Використовується у вигляді блоків різних типорозмірів (згідно ГОСТ 21520-89) для кладки зовнішніх та внутрішніх стін одно- та багатоповерхових будинків, будівництва дач, гаражів, складів, сховищ, підсобних приміщень. 
Перевага кладки з пінобетону – відсутність містків холоду (низька тепловтрата через зовнішню стіну). Оскільки перев’язка кладки виконується з цього ж матеріалу, забезпечується економія мурувального розчину порівняно з кладкою стіни з керамічної цегли в 10-12 разів, зниження трудовитрат у будівництві на 20-25%. Товщина стіни з пінобетону зменшується, в порівнянні з стіною з важкого бетону, у 5 разів, з стіною з керамічної цегли в 2,5 рази, а вага стіни зменшується, відповідно, в 10 та 4,5 рази. 
Продукція, що виготовляється за технологією ТОВ НВП «МІСТІМ» пройшла випробування в Українському науково-дослідному та проектно-конструкторському інституті будівельних матеріалів та виробів ( НДІБМВ) і відповідає державному стандарту на відповідність якості. 
Здійснюємо виготовлення, поставку обладнання для приготування технічної піни та пінобетонної суміші, форм. Виконуємо весь комплекс робіт: проводимо вибір та аналіз сировинних матеріалів, розробку конструкторської документації, розробляємо технологічну карту виробництва пінобетону та технологічний регламент, здійснюємо наладку обладнання та випуск готової продукції, за окремою угодою проводимо сертифікацію продукції. Гарантійне обслуговування технологічної лінії по виготовленню пінобетону здійснюємо протягом шести, дванадцяти місяців. 

Елементи технології запатентовано в Україні.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *