• 0362 636-614
  • 050 339-24-20
  • Рівне, вул. Курчатова, 18-І, 33018
  • nvpmistim@gmail.com
 
Малоенергоємна технологія виготовлення збірного бетону та залізобетону за використання добавок системи «КОМПЛЕКС».
28.01.17

Пропонуємо виготовлення збірних бетонних та залізобетонних конструкцій за малоенергоємною технологією для поточного, стендового та касетного способів виробництва. Наукову засаду малоенергоємної технології складає направлене регулювання процесами гідратації цементу та властивостей бетонної суміші, що інтенсифікує тверднення бетону та зростання ранньої міцності. В результаті, за 16…24годин тверднення, досягається розпалубочна або відпускна міцність бетону. 

Технологія дозволяє: 

- забезпечити безпропарювальний режим тверднення виробів навесні та восени за рахунок використання оперативного контролю технологічного процесу за фактичними даними складу, температури і кінетики тверднення бетону; 

- отримати розпалубочну міцність в добовому віці за природних умов тверднення (температура не нижче +15°С) за рахунок застосування добавок «КОМПЛЕКС К-5», «КОМПЛЕКС К-6», «КОМПЛЕКС К-8», «КОМПЛЕКС К-15»; 

- зберегти живучість бетонної суміші протягом 60…90хв. за рахунок застосування добавки «КОМПЛЕКС К-10»; 

- отримати додаткову економію цементу для бетону марки 300 і більше за рахунок застосування однієї з добавок системи «КОМПЛЕКС К-8», «КОМПЛЕКС К-15»; 

- забезпечити пластичну та литу консистенції бетонних сумішей для формування залізобетонних виробів складної конфігурації за рахунок застосування однієї з добавок системи «КОМПЛЕКС К-5», «КОМПЛЕКС К-8», «КОМПЛЕКС К-15». 

Технологічний та економічний ефект: питомі витрати тепла на 1м3 виготовленого бетону зменшуються до 0,05...0,15Гкал; питомі витрати на обігрів зменшуються до 5...15грн в залежності від періоду року та умов виробництва. 

Дана технологія забезпечується без перевитрат цементу. Розроблено технологічний регламент, який дозволяє стабільно отримувати збірні бетони класу до В40 рухливістю до Р3 за малоенергоємним режимом тверднення за використання добавок системи «КОМПЛЕКС». 

Елементи технології запатентовано в Україні.